اختصاصی

نقد سینمای سایر کشورها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 1.50 (1 رای)
تمامیتِ نیستی.../ نگاهی به فیلم «زیبا» Biutiful
    عدم تمامی موجودیت است، زیبایی در اوج زشتی به معنا می‎رسد، و سیاهی گذر از مرز سپیدی است. با به عینیت رسیدن مفهوم انتزاعی مرگ در روزمرگی زندگی، آدمی به دنبال رستگاری است و در این مسیر هر فردی منطبق با اصول هستی شناختی خود به پایان می‎اندیشد.  ادامه مطلب: تمامیتِ نیستی.../ نگاهی به فیلم «زیبا» Biutiful (5) دیدگاه‌ها

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما