اختصاصی

مطالب تحلیلی سایر هنرها

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.88 (4 رای)
اثر هنری در چشم‌انداز جامعه‌ی باز
در سال 1958 ، نمایشگاه ایو کلاین، هنرمند نئودادای فرانسوی در پاریس برگزار شد. کل نمایشگاه یک سالن خالی بود که در آن نه تنها هیچ چیزی که حتی در رادیکال‌ترین تفاسیر به عنوان اثر هنری محسوب شود، وجود نداشت، بلکه هیچ چیزی هم وجود نداشت. یک سالن خالی با دیوارهای یکدست سفید شده و یک دربان برای مشایعت تماشاگران. یک نمایشگاه جنجالی که گشوده‌ترین چشم‌اندازهای مدرنیستی هم آن را در بهترین حالت یک شیادی هنر
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.75 (4 رای)
به سوی خلق بدن سیاسی | سه خوانش از فرن هربلو
  استوارت هال [1] در مقاله‌ی رمزگذاری/رمزگشایی-که مربوط است به بررسی نقش مخاطبان در تولید معنا-بر این باور است که تصاویر را نخست تولیدکننده‌ی تصویر رمزگذاری می‌کند و سپس بیننده‌ی همان تصویر آن‌ها را رمزگشایی می‌کند. در این فرآیند انتقال معنا تنها زمانی هم صورت می‌گیرد که رمزگذاران و رمزگشایان در چارچوب حیات فرهنگی خود از نظام‌ نشانه و نمادهای هماهنگی بهره بگیرند. ادامه مطلب: به سوی خلق بدن سیا
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (3 رای)
پاهای کنتس: قسمت سوم
زنان برای فروش     برهنه، روسپی، پورنوگرافی-  چه گونه‌هایی از رابطه حولِ ثبت بازنمایی، در بین این سه نماد زنانگی وجود دارد؟ برهنگی، میراث عهد باستان، تا قرن نوزدهم همه‌ی عناصرش حفظ شد، اما مرد که نمایشِ ایده‌آل بدنش، در اصل، ارائه‌دهنده‌ی مدلی ادراکی برای بیان نقاشی بود، حذف شد. روسپی، چه به شکلِ تجسمِ گلامورش در مقام فاحشه‌ای مشهور یا به شکل تصویر پست و هرزه‌ی دختری همگانی، یکی از موتیف‌های
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)
هنرها و ارزش‌ها:  دلوز، گتاری و مسئله‌ی بازنمایی در هنر
  مقدمه: هنرها همیشه جایی نزدیک به ارزش‌ها زیسته‌اند بر پهنه‌ای که نسبت آن‌ها را ممکن کرده یا خود، چیزی نبوده جز نسبت یا نسبت‌های متکثرشان. هنرها همیشه در فضای ارزش‌ها نفس کشیده‌اند. در فضایی که هر نفس، زاینده‌ی معنایی نو بوده و خطی تازه را در این پهنه گشوده است. هنرها حول ارزش‌ها تجمع می‌کنند، به دور آن‌ها حلقه می‌زنند و از طریقِ آن‌ها کار می‌کنند. هنرها هر قدر هم که توهمِ خودآیین‌بودن را ب
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)
پاهای کنتس: قسمت دوم
  اشتیاق کنتس را به اجرای نقش‌ها، حتی تا آن‌جا که از فرزندش به عنوان  فردِ دوم در میزانسن‌هایش استفاده کند، می‌توان تنها یکی از جزییاتی دانست که نقشِ یک زیبایِ درباری را تمام و کمال نشان می‌دهد، نقشی که قبل از آن‌که او آن را اشغال کند، کاملاً مشخص شده است. به بیان دیگر، عملکردهای این نقش، مانند توصیفات فرموله‌شده و استانداردِ زیبایی‌اش، از تمام جهات از قبل معین شده بودند. وراجی‌های مطبوعات عامه
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 3.75 (2 رای)
پاهای کنتس: قسمت اول
    سوبژکتیویته از دسترس زنان بدور نگه‌داشته شده است:  پشتیبانی مالی، برای هر نهادِ بی بدیلِ ابژه‌سازیِ زن، آشکارا از همین طریق تامین می‌شود: ابژه‌ی بازنمایی، گفتمان، میل. -    لوسه ایریگاری، "تمام نظریاتِ راجع به’ سوژگی’  همواره توسط ‘مردانگی’ به تصرف درآمده است"    مورخان عکاسی مایلند تا شمار گیج‌کننده‌ی تصاویری را که مورد مطالعه‌اشان است، به دو حیطه‌ی جدا، ولی به ندرت همسان تقسیم کنند: عکاسی