اختصاصی

نقد سینمای ایران

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 3.83 (3 رای)
چرخش روایت ها در جهانی محبوس
  قبل از مشاهده ی فیلم ماهی و گربه براساس دانسته های اطلاعاتی، تصور می شود که داستانی تصویری از رستورانی سرراهی در شمال است که به دنبال قتل انسان ها، از گوشت آن ها استفاده می کند. ادامه مطلب: چرخش روایت ها در جهانی محبوس (1) دیدگاه
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.75 (2 رای)
پرتاب آدمی به جهان رخدادها
  فیلم تابور، یکی از بهترین آثار هستی‌شناسانه به شمار رفته و این پنداشت، تاویلی معناگرایانه به تعریف ممکن از آن قلمداد می‌گردد. این فیلم در دایره‌ای کنش‌مند از مواجهه‌ی موجود با پدیده های پیرامون به حرکت در آمده و سپس به رجعتی بازنمایانه به نطفه ی هستی چشم می سپارد. ادامه مطلب: پرتاب آدمی به جهان رخدادها (2) دیدگاه‌ها
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)
«امروزِ» سینمای ایران / نگاهی از جاناتان روزنبام
  بررسی سینمای ایران، حتی سینمای معاصر آن، گاه می‌تواند مسئولیتی خطیر باشد. بخشی از آن به دلیل این است که اسامی و حتی عنوان برخی فیلم‌ها می‌تواند به چند طریق بر زبان جاری شود. من در مورد اولین اثر سیدرضا میرکریمی، کودک و سرباز (2000)، تأمل بسیاری کردم تا توانستم آن را در لیست هزار فیلم مورد علاقه‌ام جای دهم. فرد کامپی‌یر نیز پس از تأمل کافی در مورد دومین اثر او یعنی زیر نور ماه (2001)، مقاله‌ای
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (3 رای)
صورتک‌هایی بی‌رنگ / نگاهی به فیلم «آرایش غلیظ»
  آرایش غلیظ، سومین ساخته‌ی بلند حمید نعمت الله و دومین فیلمی است که هادی مقدم‌دوست در مقام فیلمنامه‌نویس با او همکاری دارد. البته تله فیلم و سریال وضعیت سفید در این ارتباط در مقوله‌ای جداگانه‌ای قرار می‌گیرد. اگر فیلم بوتیک را که به تنهایی توسط نعمت الله نگاشته شده و ساختار و رویکرد متمایزی نسبت به بقیه آثار مشترک دارد، فاکتور بگیریم، آرایش غلیظ مولفه‌های مشترکی با دیگر همکاری‌های آنان داشته که
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)
قابی رو به امید / نگاهی به فیلم «امروز» ساختة رضا میرکریمی
      زنی مسافر به نام صدیقه با چهره‌ای شکسته وارد تاکسی مردی با نام یونس می‌شود و تقاضای رساندن به بیمارستان می‌نماید. این ایده کوتاه می‌توانست تبدیل به اثری خاموش و تهی از رنگ باشد؛ اما در کالبد روح فیلمسازی دغدغه‌مند هم‌چون میرکریمی و فیلمنامه‌نویسی کاردان چون شادمهر راستین به اثری گرم و گیرا و تصاویری قاعده‌مند تبدیل می‌شود تا در کوران فیلم‌هایی بی رمق از احساس، با فیلمی ساختارمند به لحاظ
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 4.00 (1 رای)
ایست قلبی / نگاهی به فیلم آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
آذر، شهدخت، پرویز و هر نام دیگری را هم می‌توان در ادامه ردیف نمود. پری، فرهاد، گلی، اسکندر، سایه، بهرام و هر که را گذرش به کوه و جاده و منطقه نیاک افتاده است. گویا برای فیلمساز چندان مهم نبوده که نام‌ها، نشانی هم داشته باشند و براساس منطقی کنارهم به سفره درآیند. در فیلمی که بخش اعظمی از آن مبتنی بر نریشن راوی بوده و نیمه ای دیگر هم در کوه و بیابان و به شرح حالی در وصف کباب! می‌پردازد، چگونه می‌ت

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما