اختصاصی

تمامی ادوار جشنواره فیلم فجر

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
تابستان داغ -  ابراهیم ایرج زاد
نویسندگان:  پیام کرمیتهیه کننده: جواد نوروزبیگی ادامه مطلب: تابستان داغ - ابراهیم ایرج زاد اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
پشت دیوار سکوت - مسعود جعفری جوزانی
نویسندگان:  سحر جعفری جوزانی، مسعود جعفری جوزانیتهیه کننده: فتح الله جعفری جوزانی، محمد خزاعی ادامه مطلب: پشت دیوار سکوت - مسعود جعفری جوزانی اضافه کردن دیدگاه جدید
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 0.00 (0 رای)
انیمیشن پشت دروازه بهشت - علی نوری اسکویی
  نویسندگان:  مجید آسودگانتهیه کننده: علی نوری اسکویی ادامه مطلب: انیمیشن پشت دروازه بهشت - علی نوری اسکویی اضافه کردن دیدگاه جدید

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما