اختصاصی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 رتبه 5.00 (1 رای)
ده سریال برتر ۲۰۱۷؛ از بازی تاج و تخت تا توئین پیکس
  ۱۰ - بازی تاج و تخت در این فصل ما قبل آخر، متحدان قدیمی آزموده می‌شوند و متحدان جدید پیمان می بندند، همچنین زمستان در وستروس به همراه خود چیزهای بسیاری را راجع به ژان اسنو آشکار می کند. سرسی، دوستان خویش را از دست می دهد، و آشکار می شود که دسیسه چینی مداوم و خیانت او را به جاهایی نامعلوم می کشاند. سنسا و آریا استارک باید تصمیم بگیرند که به چه کسانی وفادار بمانند، درحالیکه دانریس از همگان می

پیشنهاد کتاب

باستان شناسی سینما